شوک فیفا به فوتبال مشهد

تیم فوتبال پدیده شاندیز چند روزی است در شوک وارد شده به این تیم در پی کسر شش امتیاز است که به خاطر شکایت بازیکن خارجی اش به فیفا از این باشگاه اتفاق افتاده است...