حوزه امر به معروف و نهی از منکر به وسعت تمام شئون زندگی فردی و احتماعی...

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر حوزه وسیعی دارد به وسعت تمام شئون زندگی فردی و احتماعی افزود: محدود کردن آن به مصادیق معمولی ظلمی بزرگ به این...

تذکر لسانی بدون ایجاد زیرساخت فرهنگی تأثیرگذار نیست/همه در حیطه فعالیت...

رئیس اداره تبلیغات اسلامی طرقبه شاندیز با اعلام ابلاغ وظایف کمیته ها و دستگاه ها در هفته آینده تأکید کرد: حساسیت همگانی برای این موضوع باید ایجاد شود چراکه همه در حیطه فعالیت خود مسئولیت دارند....

ضرورت فرهنگ‌سازی برای عمل به وظیفه الهی امربه‌معروف و نهی از منکر...

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر خراسان رضوی صبح امروز در جلسه شورای اداری طرقبه شاندیز گفت: قانون امر به معروف پشتوانه شرعی دارد و قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر نیز بر آن تأکید د...