پرسنل مرزبانی خط مقدم نیروهای مسلح هستند/ ایجاد مشارکت مردمی در تأمین ...

جانشین فرماندهی هنگ مرزی سرخس: گفت: مرزبان واقعی مردم هستند و تعامل خوبی با پرسنل مرزبانی دارند لذا اگر می خواهیم نظم و امنیت در نوار مرزی مستقر باشد حتما با مشارکت مردم و در کنار مردم این امر صورت م...