حاتم بخشی از جیب مردم نمی‌شود/رئیس اداره گاز: هواشناسی باید پاسخگو باش...

پس از تغییر اقلیم مشهد از ٢ به ٣، اقليم طرقبه نيز از ١ به ٢ تغيير کرده بود اما پس از تغییر اقلیم مشهد به شکل سابق تا کنون اقليم طرقبه كه از بيلاقات سردسیر استان محسوب می‌شود همانند، در اقليم ٢ قرار ...

آسیب‌های اجتماعی در حد بحران رسیده است/ مردم بهتر می‌توانند مسائل اجتم...

فرماندار طرقبه شاندیز با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در حد بحران رسیده و بدون دخالت مردم این مسائل قابل حل نیست گفت: متأسفانه این رویه غلط است که همه مسائل دولتی شود چراکه مردم به عنوان سرمایه‌ای اجت...

مطمئن هستیم مردم، در سال پیش از انتخابات دچار خطا و اشتباه نمی شوند...

فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به انتخابات سال آینده و شروع زود هنگام حواشی مرتبط به آن گفت: دولت بدون توجه به مسائل مختلف در سال منتهی به انتخابات همچنان خدمت را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده اس...