اختصاص ۷۴ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های مخابراتی طرقبه شاندیز...

رئیس اداره مخابرات شهرستان طرقبه شاندیز گفت: 74 میلیارد ریال اعتبار به منظور پروژه های مخابراتی شهرستان در نظر گرفته شده که پس از مشهد، شهرستان طرقبه شاندیز بالاترین میزان جذب سرمایه، اعتبار و هزینه ...