توزیع چهار مرحله غذای گرم در بین نیازمندان طرقبه/ایجاد اشتغال و فعالیت...

مدیر عامل مؤسسه خیریه طرقبه یکی از اهداف اصلی را ایجاد اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی معرفی کرد و افزود: با اعلام آمادگی برخی خیرین برای توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان و با استفاده از معتمدین محلی، ...