پتانسیل تاریخی،طبیعی و زیارتی طرقبه شاندیز مجموعه کاملی برای گردشگران ...

فعال و راهنمای گردشگری طرقبه شاندیز گفت: متأسفانه گردشگری شهرستان منحصر به فعالیت رستوران ها و مراکز تجاری شده است لذا مصمم شدیم برنامه ای برای گردشگران با عنوان « طرقبه از نگاهی دیگر» ارائه کنیم که...

۴باغ‌وحش غیرقانونی شناسایی شده/آغاز مدیریت پسماند ۱۶۰۰ واحد صنعتی و خد...

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز اظهار داشت: در راستای شناسایی تخلفات محیط زیستی چهار مورد باغ وحش غیرقانونی شناسایی شد و همچنین از گروه قاچاق‌چیان پرندگان حمایت شده و در معرض خطر انقراض نیز 4...