احتمال زیاد به دلیل هزینه‌های اعزام، در جام‌جهانی شرکت نمی‌کنم...

کشتی گیر برجسته استان خراسان رضوی و شهر شاندیز در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جام جهانی در رشته فرنگی شرکت و حائز رتبه پنجم این سری از رقابت ها در سطح کشور و همچنین قهرمان استان شد که توا...