۵۰ درصد پورت اینترنت طرقبه شاندیز غیرفعال است/ افزایش ۸۰ درصدی ترافیک ...

رئیس مخابرات خراسان رضوی با اشاره به ضریب نفوذ سرویس‌دهی بالای تلفن همراه در شهرستان و راه اندازی 57 تکنولوژی در سایت های تلفن همراه و بعد از مشهد، شهرستان طرقبه شاندیز با توجه به استعداد گردشگری و ز...