دادستان: شرکت سبزینه دچار تخلفاتی از جمله تصرف عدوانی اراضی ملی شده/ ا...

تعدادی از سهامداران شرکت سبزینه گلستان روز گذشته تجمع اعتراض آمیزی مقابل اداره اوقاف شهرستان طرقبه شاندیز صورت دادند که مقرر شد هفته آینده جلسه ای با حضور نماینده سهامداران و دادستان، مدیرکل اوقاف و ...

۵۶۰ نفر از طرقبه شاندیز در حال آموزش حفظ قرآن کریم هستند/ خودکفایی روس...

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز با اعلام اینکه تعداد 5 نفر به عنوان حافظ قرآن در شهرستان فعالیت دارند گفت: با هماهنگی سپاه شهرستان مقرر شد این طرح با محوریت حفظ موضوعی قرآن کریم در قالب ط...

موفقیت طرح تربیت حافظان قرآن کریم و اجرای مسابقات قرآنی...

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به موضوع طرح حفظ و برگزاری محافل قرآنی، آموزش های مقدماتی حفظ قرآن و دوره های تربیت مربی، دوره تربیت مربی گفت: علاوه بر اجرای مسابقات قرآن...

تخریب و فروش درختچه‌های ارغوان موقوفه ۲۰۰ ساله طرقبه توسط اداره منابع ...

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز با اشاره به اینکه بیش از 40 مستأجر موقوفه فوق الذکر اجازه برداشت ارغوان ندارند و جریمه خواهند شد گفت: باتوجه به اینکه از این اراضی سند وجود دارد خواستار تعی...