اهمیت دوچندان حماسه اربعین در شناخت قیام حسینی و تشکیل جامعه مهدوی...

بر اساس اینکه تداوم حیات اسلام به واسطه فداکاری ها و از خودگذشتگی های امام حسین(ع) است و این نکته که امام زمان(عج) پس از ظهور وجود عظیم الشأن خودشان را به واسطه حسین بن علی(ع) به عالم معرفی می کنند، ...