سعادت جامعه در گرو زینبی اندیشیدن و عمل کردن است/ مجلس حزن برای اباعبد...

حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: اخلاق و رفتار زینبی برای ما الگو است و سعادت جامعه ما در گرو زینبی اندیشیدن و زینبی عمل کردن است و تداوم انقلابی عمل کردن و ترویج آن در پرتو نگاه به سیره و سبک زندگی ز...