کسب مقام قهرمانی طرقبه شاندیز در مسابقات باشگاهی اسکیت...

رئیس اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز در ادامه از قهرمانی تیم طرقبه‌شاندیز در لیگ اسکیت سرعت در مسابقات باشگاه‌های کشور که در چهار مرحله برگزار شد خبر داد و افزود: تیم طرقبه‌شاندیز در این سری از مسا...

تنها پیست اسکیت استاندارد کشور در طرقبه/ در خراسان رضوی ۱٫۵ برابر کشور...

رئیس اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز گفت: در وزارت ورزش و جوانان بیش از 3هزار پروژه ورزشی ناتمام وجود دارد که برای تشکیل هر کدام یک میلیارد اعتبار نیاز است و همچنین در استان خراسان رضوی 1.5 برابر ک...