خطری که از بیخ گوش آخوندی عبور کرد/ بنایی:ضرورت رفع مشکلات مسکن مهر تو...

روز یکشنبه اول اسفند، نمایندگان مجلس مخالفت خود را با استیضاح وزیر راه و شهرسازی ابراز داشتند و فرصتی دوباره به این وزیر دادند تا مشکلات سیستم حمل و نقل ریلی و مسکن مهر و … را برطرف نماید....