ایرادات وارد بر الگوی قراردادهای جدید نفتی کدامند؟/ از عدم توجه به مسئ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بنابر اظهارات افراد متخصص و صاحب نظر حوزه نفت و انرژی، الگویی که وزارت نفت برای قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته است دارای نکات مبهم و ایرادات اسا...

فصلی نو در رکود اقتصادی با برجام

پس از اینکه با وعده های ارائه شده، مردم برای حل مشکلاتشان چشم انتظار برجام شدند ان هم برجامی که نتوانسته هنوز گرهی بگشاید، نیاز به مدیریت قوی در حوزه اقتصادی با رویکرد مقاوم سازی و درون نگری بیش از پ...

از ذخایر بزرگ دولت غفلت نشود

رهبر معظم انقلاب نیز موضوع برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت المال آن را نامشروع و گناه دانسته و با تأکید بر اینکه نباید این قضایا به دست فراموشی سپرده شود فرمودند باید با جدیت توسط رئیس جمهور و...

افول شعار «فساد، خط قرمز ماست»

به گزارش طرقبه نیوز، عدالت و تحقق آن در سطح اجتماع از اصول مسلم و قطعی اسلام است و حتی هدف بعثت پیامبران عنوان شده چرا که با اجرای آن حکومت و جامعه دارای قوام ودوام می شود.   علاوه بر دل آزرده ش...

اقتصاد مقاومتی؛ اولویت اصلی و فوری

رهبر معظم انقلاب با این جمله که «هر حرکتی که دولت در زمینه مسائل اقتصادی می کند بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصادمقاومتی قرار می گیرد»، به حسن اجرا و نظارت بر این قانون مهم تأکید دارند....

دیپلماسی لبخند

برخی مشاوران دولتی تنها راه رسیدن به هدف توسعه را پیروی از الگوی توسعه غربی می داند چرا که به نظر ایشان کشورهای غرب الگوی کامل توسعه‌یافتگی است و ایران نیز باید به این کشورها برسد....