فاطمه(س) بزرگترین شهیده راه ولایت و امر به معروف و نهی از منکر است...

بر اساس «امامتنا امانا للفرقه» امامت اهلبیت(ع) موجب امنیت از تفرقه است و در واقع آنچه وحدت را در جامعه مسلمین و در جمع مؤمنین عینیت می‌بخشد، حرکت بر مدار ولایت است و غیر از نیروی معنوی ولایت اهل‌بیت(...

سیره فاطمی الگوی متعالی فرهنگ دینی

الکو هایی نظیر سیره حضرت زهرا(س) نقش یاددهنده و تشویق‌کننده دارند و از اینچنین الگوهایی چگونگی انجام و کیفیت فرهنگ دینی را می آموزیم که به عنوان نمونه چگونه ایثار کنیم؟ کجا ایثار کنیم؟ چرا ایثار کنیم...

لحظه به لحظه با آسمانیان هورالهویزه در نبرد نیزارها...

دردنیای جنگ بی نظیربوده، کجایی دنیاپیدامیشه درلحظات جنگ ودرگیری و درحال عقب نشینی . اسرای دشمن راآزادکنند؟؟ بعدازاینکه جیره جنگی به اسرا دادم راه افتادم بطرف پدهلی کوپتر و هواپیمای جنگی دشمن انتهای ج...

لبخند آخر

محمدرضا ارﻓﻌﻰ، ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳـﺎل 1342 در ﻣـﺸﻬﺪ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ. ﻣـﺎدرش ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻮﻟﺪ او ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ(ع)ﺑود. نوشته زیر از خاطرات یکی از بستگان این شهید والامقام است. ...

برای مردی که همه جا بسیجی است

    اگر درصدي احتمال مي‌دادم افرادي كه حقير را مي‌شناسند متن ذيل را از دريچه تملق‌گويي تفسير مي‌كنند، هرگز به تحرير آن اقدام نمي‌كردم. اما اداي دين به يك سرباز، دغدغه‌اي بود كه اين قلم را ب...

پایان افسانه برجام

عهدشکنی و نقض پیمان آمریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها از سوی مسئولان با تجربه و آینده‌نگر نظام بارها تذکر داده شد و حتی فرجام برجام پیش بینی می شد اما متاسفانه پذیرش اشتباهات و دلبستگی به وعده های دروغین،...