سرمایه‌گذار ساخت بزرگ‌ترین استودیوی پویانمایی خاورمیانه در دسترس نیست...

سال گذشته موضوع ساخت بزرگ ترین استودیوی پویانمایی خاورمیانه در شاندیز مطرح شد که خبری خوش برای مردم شهر و اهالی فرهنگ و هنر محسوب می‌شود که پس از آمادگی شهرداری برای مشارکت همچنان با گذشت چندین ماه ا...