چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می‌زند؟...

به نظر می‌رسد آش دعوای الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی آنقدر شور شده که لازم است یک مرجع رسمی به این موضوع ورود کرده و با خاتمه دادن به مناقشه‌ای که دودش تنها به چشم ...

هر گونه اعتماد به دشمن نتیجه‌ای جز شکست و سرافکندگی ندارد...

فرمانده سپاه طرقبه شاندیز با اشاره به هر چه شدیدتر شدن تهاجمات فرهنگی بهترین راه مقابله را ترویج تربیت دینی و مذهبی در خانواده ها دانست و افزود: هر اتفاق خوب و مبارکی در کشور مرهون ایثارگری‌های شهدا...