ابعاد جنایات علیه مسلمانان روهینگیا از دیدگاه مستندساز حاضر در منطقه م...

کارگردان مستندساز حاضر در منطقه میانمار با اشاره به شرایط نامناسب بهداشت، مواد غذایی و پوشاک کسانی که به صورت غیرقانونی وارد بنگلادش می شوند تصریح کرد: سازمان های بین المللی کار عملیاتی خاصی در قبال ...