با حمایت تماشاگران مشهدی باید از اعتبارمان در لیگ برتر دفاع کنیم...

سرمربی پدیده شاندیز گفت: در هفته های اخیر رشد خوبی داشتیم اما 4 بازی اخر دشوار است و همین که در این فصل تیم مشهدی در لیگ برتر حفظ شد باتوجه به حواشی و اتفاقات کار بزرگی انجام شده است...