ساخت ۳ هزار سالن فرهنگی ورزشی/ بسیج برای کمک به متولیان ورزش در المپیک...

جانشین سازمان ورزش بسیج کشور ضمن اشاره به ساخت 3 هزار سالن فرهنگی ورزشی برای خدمت به مردم گفت: بسیج این آمادگی را دارد که برای بزرگ ترین رویداد ورزشی یعنی المپیک 2020 توکیو به متولیان ورزش کشور در س...