توقف اعزامهای کاروانهای حج و زیارت در ایام اربعین حسینی/تازه‌ترین برنا...

رئیس سازمان حج و زیارت از توقف اعزامهای کارونهای حج و زیارت در ایام اربعین حسینی خبرداد و گفت: از ۶ آبان تا سه روز پس از اربعین، اعزامهای عادی عتبات متوقف خواهد بود و بعد از این بازه زمانی روند عزیم...

حقوق شورای شهری‌ها اضافه شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت رئیس سابق شورای اسلامی شهر سمنان، دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها مبنی بر محسوب نشدن تفاوت تطبیق یا فوق‌العاده جذب در حق جلسه اعضای شوراهای شهر را ابطال کرد. ...

سه دشت مشهددر وضعیت بحرانی از لحاظ افت منابع آبی/ آب شرب غیر کیفی در ا...

مدیر مطالعات پایه منابع آب خراسان رضوی گفت: شورای امنیت ملی نزدیک به یک سال گذشته به بحران آب به عنوان موضوع امنیتی وارد شده اند و در ابعاد مختلف و بحث های کارشناسی به موضوع آب پرداخته شده است لذا دا...